Måleinstrumenter

Felt / inspeksjon

Felt / inspeksjon

Adhesjon, fukt, glans, klima, malingstykkelse, materialtykkelse, poresøkere, renhet, ruhet, salter, viskositet, våtfilm, inspeksjonslampe.

Laboratorium

Laboratorium

Densitet, elasitet/deformasjon, flammepunkt, glans, grindometer, hardhet, presisjonsvekt, ruhet, salter, sig, viskositet.

Betong

Betong

Overdekning, armeringsjernstørrelse, sprekkdannelse, hardhet.

Kofferter

Kofferter

Støtsikre, overkjørebare kofferter med livstidsgaranti.