noProduktnummer: 2152-007

Thompson II sandventil

For rask start/stopp av blåsemiddel

  • Er utført med hardmetallsleide. Kan leveres med sleide i polyrethane (for stålsand).
  • Er en normalt stengt sandventil, som kan fjernopereres (åpne/lukke) med dødmannsventilen.
  • Lav byggehøyde og har tømme/inspeksjons- og sandventil for alle blåsemidler.